Publish

PENGUMUMAN PRA MPLS PESERTA DIDIK BARU 2019-2020

ENGUMUMAN MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)

CALON PESERTA DIDIK BARU

Peserta Didik Baru Mulai Masuk Sekolah

Hari : SABTU

Tanggal : 13 Juli 2019

Waktu : 6.30 s/d selesai

Tempat : SMA Negeri 75 Jakarta

Pakaian : Seragam Sekolah Asal 

                 (seragam Hari Senin)

Acara : PRA MPLS